ISMS Tool

iso27001-1

ISMS Tool

Bij al onze diensten is het gebruik van onze ISMS Tool inbegrepen. Onze ISMS Tool is een applicatie, dat u ondersteunt bij alle activiteiten voor het onderhouden van een ISMS. Hieronder een overzicht van de functies.

Overzicht

Met onze ISMS Tool, maakt u snel en gemakkelijk een overzicht van alle informatie, applicaties, het Register van Verwerkingen en leveranciers. Ook de waardering op Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid, kunt u vastleggen. Met de overzichtelijke rapportages, kunt u de verantwoordelijken voor processen en applicaties betrekken bij het ISMS.

Risico's

Risicomanagement is het hart van het ISMS. In de ISMS Tool, maakt u verschillende risicoregisters en kunt u bijhouden hoe het gaat met het aanpakken van de risico's.

Projecten

Het aanpakken van de risico's, gebeurt door middel van projecten. De ISMS Tool helpt u bij het monitoren van de voortgang en de verplichte evaluatie van deze projecten.

De Jaarplanning

Het lastigste onderdeel van het ISMS is de jaarplanning. Gedurende het jaar moeten taken en controles uitgevoerd worden, het is belangrijk dat de resultaten worden vastgelegd. Hiermee zorgt u ervoor dat het ISMS aantoonbaar wordt onderhouden.

Rapportages

Het ISMS kan ook gezien worden als een 'rapportagemachine'. De voortgang, de resultaten, effectiviteit, over al deze dingen moet verantwoording afgelegd worden aan het management van de organisatie. Met onze ISMS Tool maakt u gemakkelijk mooie en overzichtelijke rapportages.

 

 

Adviesgesprek aanvragen

Direct plannen